Witamy na EWBOR Radomsko Transport i SpedycjaWelcome to EWBOR transport and forwarding

[dropcap]N[/dropcap]aszą misją jest zapewnianie klientom profesjonalnej obsługi logistycznej dla wszelkiego rodzaju ładunków. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować unikatowe metody umożliwiające błyskawiczne reagowanie na coraz to nowsze, zmienne i rosnące potrzeby naszych kontrahentów. Dzięki wdrożeniu najnowszych technologi informatycznych i teleinformatycznych na logistykę i planowanie transportu, zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam towarów. Firma transportowa EWBOR swą szczególną uwagę zwraca na rzetelność i jakość świadczonych usług.

[dropcap]M[/dropcap]iędzynarodowe doświadczenie EWBOR Radomsko dowodzi ugruntowanych kontaktów m.in w Japonii, Hongkongu, USA, Kanadzie oraz w Ameryce południowej i Australii. Posiadamy najnowsze szkolenia z Prawa Przewozowego, Konwencji CMR, ADR, AETR oraz wymaganą wiedzę z zakresu Prawa Celnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku krajowym i zagranicznym nasi klienci mówią o nas jako o liderze w branży krajowych i międzynarodowych usług spedycyjnych.

Firma Transportowa Ewbor Radomsko

[dropcap]T[/dropcap]he company mission is to provide our customers professional forwarding service for all types of loadings. Several year’s experience helped us work out the unique methods of reacting in no time on  newer, more dynamic and still increasing needs of our customers. Due to the newest information and telecommunication technologies for logistics and forwarding, we are able to provide the safety of the entrusted goods. Transport company EWBOR pays particular attention to reliability and quality of the services.

[dropcap]T[/dropcap]he international experience of EWBOR Radomsko is proved by firm contacts, inter alia, in Japan, Hong Kong, the USA, Canada as well as South America and Australia.
We have been trained in Transportation Law, CMR, ADR, AETR Conventions and we know everything about customs law.
Due to several years’ experience on domestic and international trade – fair, we are said to be the leader of domestic and international forwarding services.

Firma Transportowa Ewbor Radomsko Continue reading